มี 4 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากWellington Institute of Technology

newzealand

469

New Zealand Certificate in Beauty Therapy (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$23,319.00 (463,775 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Hairdressing (Salon Support) (Level 3)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Makeup and Skin Care (Introduction) (Level 3)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Makeup Artistry (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$21,676.00 (431,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้