มี 1 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากWellington Institute of Technology

newzealand

491

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$28,267.00 (566,587 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้