มี 1 หลักสูตรเมคาทรอนิคส์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากWellington Institute of Technology

newzealand

491

Graduate Diploma in Engineering (Mechatronics)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$20,530.00 (412,998 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้