ทั้งหมดที่ Western Institute of Technology at Taranaki นิวซีแลนด์

null

145

Bachelor of Applied Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 361,593) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$21,000.00 (฿ 446,674) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Competency Assessment Programme (CAP) Level 7

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 9 มีนาคม 2021

NZ$15,000.00 (฿ 319,053) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Professional Cookery - Level 5

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 28 เมษายน 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Accounting (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business Information Systems (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Engineering (Highways) (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$22,500.00 (฿ 478,580) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Human Resource Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Operations and Production Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Project Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Supply Chain Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 414,769) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้