เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Western Institute of Technology at Taranaki

newzealand

318

Bachelor of Applied Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022, 25 กรกฎาคม 2022

NZ$17,000.00 (฿ 398,500) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022, 25 กรกฎาคม 2022

NZ$21,000.00 (฿ 492,264) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 14 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$21,000.00 (฿ 492,264) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Competency Assessment Programme (CAP) Level 7

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022, 20 มิถุนายน 2022, 3 ตุลาคม 2022

NZ$15,000.00 (฿ 351,617) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Professional Cookery - Level 5

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,000.00 (฿ 445,382) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Accounting (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business Information Systems (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 25 กรกฎาคม 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Engineering (Highways) (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$22,500.00 (฿ 527,426) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Human Resource Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Operations and Production Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 25 กรกฎาคม 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Project Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 พฤศจิกายน 2021, 15 มีนาคม 2022, 14 พฤศจิกายน 2022

NZ$19,500.00 (฿ 457,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้