เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Whitireia New Zealand

newzealand

129

Bachelor of Applied Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creativity (Digital Media) [Creative Technologies]

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creativity (Performing Arts)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$23,500.00 (฿ 532,651) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Health Science (Paramedic)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

NZ$22,950.00 (฿ 520,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

NZ$22,950.00 (฿ 520,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

NZ$21,950.00 (฿ 497,519) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Applied Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Applied Business Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$18,250.00 (฿ 413,655) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Creativity (Digital Media)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Publishing (Applied)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้