มี 13 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากWhitireia New Zealand

newzealand

133

Bachelor of Health Science (Paramedic)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,950.00 (461,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Nursing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$23,730.00 (477,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing Pacific

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Practice

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$38,550.00 (775,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Emergency Care (First Responder) (Level 3)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 WEEKS PART TIME (TWO X 15 WEEK BLOCKS)

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4) (Commun ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4) (Mental ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4) - Health Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Nursing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR (MENTAL HEALTH AND CHANGE OF SCOPE STRANDS), 1-2 YEARS (NURSING STRAND)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Certificate in Primary Health Care Specialty Nursing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 3 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Certificate in Professional Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้