มี 1 หลักสูตรร้านเบเกอรี่ (ไม่ใช่ระดับอุตสาหกรรม)ระดับจากWhitireia New Zealand

newzealand

104

New Zealand Certificate in Baking (Level 3)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

NZ$10,176.00 (฿ 226,770) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้