มี 1 หลักสูตรองค์ประกอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับจากAuckland Institute of Studies

newzealand

152

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Information Technology (BIT)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้