มี 2 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCollege of Natural Health and Homeopathy

newzealand

172

1

Diploma of Homeopathy (Level 7)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

NZ$9,531.00 (191,733 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Acute Prescribing with Homeopathy

เข้าชม32ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้