ทั้งหมดที่ New Zealand School of Tourism นิวซีแลนด์

null

241

Bachelor of International Tourism and Hotel Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$49,000.00 (963,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Barbering Essentials (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Beauty and Body Essentials (Level 4)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 WEEKS INCLUDING 8 WEEKS HOLIDAY

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 7 กันยายน 2020

NZ$17,000.00 (334,438 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in International Flight Attending (Level 4)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 14 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Hotel and Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,890.00 (391,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Special Effects and Prosthetic Makeup Artistry Level 5

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism and Travel (Level 6)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 เมษายน 2020, 15 มิถุนายน 2020

NZ$19,890.00 (391,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism and Travel Management (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

NZ$19,890.00 (391,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Hairdressing Emerging Stylist (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Hairdressing Essentials (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Hotel and Hospitality Management Diploma (Level 5)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

NZ$19,890.00 (391,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Makeup Artistry and Skin Care (Level 3)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 เมษายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้