เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ New Zealand School of Tourism

newzealand

265

Beauty and Body Essentials (Level 4)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

NZ$18,000.00 (฿ 400,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Hotel and Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

NZ$19,890.00 (฿ 442,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Special FX & Prosthetic Makeup Artistry Level 5

เข้าชม22ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 433,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021

NZ$19,890.00 (฿ 442,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Travel and Tourism (Level 6)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

NZ$19,890.00 (฿ 442,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Hairdressing Emerging Stylist (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 ตุลาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 433,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Hotel and Hospitality Management Diploma (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2021

NZ$19,890.00 (฿ 442,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Makeup and Skincare Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$12,300.00 (฿ 273,386) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Makeup Artistry and Skin Care (Level 3)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$11,000.00 (฿ 244,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Commercial Barbering (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 433,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Hairdressing (Salon Support) Level 3

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 433,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Professional Face, Body and Spa Therapies (Level 5)

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 25 ตุลาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 433,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้