มี 2 หลักสูตรการจัดการโรงแรม / การจัดเลี้ยง (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNew Zealand School of Tourism

newzealand

227

Tourism, Hotel and Airline Operations (Level 4)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism, Hotels and Resorts (Level 4)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้