มี 3 หลักสูตรการเดินทางระดับจากNew Zealand School of Tourism

newzealand

193

Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 16 สิงหาคม 2021

NZ$19,890.00 (฿ 443,245) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Travel and Tourism (Level 6)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

NZ$19,890.00 (฿ 443,245) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Tourism, Travel and Airline Industry (Level 3)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

NZ$12,850.00 (฿ 286,360) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้