มี 3 หลักสูตรงานบริการบนสายการบินระดับจากNew Zealand School of Tourism

newzealand

237

Tourism, Airline and Flight Attending (Level 4)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism, Airline and Flight Attending (Level 4) + Practicals

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 WEEKS (INCLUDING 4 WEEK INTERNATIONAL FLIGHT ATTENDING PRACTICALS)

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism, Hotel and Airline Operations (Level 4)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้