เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ ICL Graduate Business School

newzealand

15

DIPLOMA OF INFORMATION SYSTEMS (DIS) LEVEL 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

NZ$16,800.00 (฿ 380,789) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS (INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT) LEVEL 7

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

NZ$18,800.00 (฿ 426,121) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS (INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT) LEVEL 7

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

NZ$18,800.00 (฿ 426,121) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

GRADUATE DIPLOMA IN TEACHING (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) LEVEL 7

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 26 ตุลาคม 2021

NZ$28,250.00 (฿ 640,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MASTER OF MANAGEMENT

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 26 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NEW ZEALAND DIPLOMA IN BUSINESS (WITH STRANDS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT) LEVEL 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 30 สิงหาคม 2021, 26 ตุลาคม 2021

NZ$18,600.00 (฿ 421,588) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NEW ZEALAND DIPLOMA IN BUSINESS (WITH STRANDS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT) LEVEL 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 30 สิงหาคม 2021, 26 ตุลาคม 2021

NZ$18,600.00 (฿ 421,588) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NEW ZEALAND DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE LEVEL 5

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 26 ตุลาคม 2021

NZ$17,600.00 (฿ 398,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NEW ZEALAND DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE LEVEL 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 26 ตุลาคม 2021

NZ$17,600.00 (฿ 398,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้