เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ International Aviation Academy of New Zealand

newzealand

75

4

NZ Diploma in General Aviation (Level 5)

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16‐24 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 24 มกราคม 2022, 21 มีนาคม 2022, 27 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้