ทั้งหมดที่ IPU New Zealand Tertiary Institute นิวซีแลนด์

null

109

Bachelor of Contemporary International Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Language Studies leading to New Zealand Certificate of English Language (Level 1)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, เมษายน 2021, มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Language Studies leading to New Zealand Certificate of English Language (Level 2)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, เมษายน 2021, มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Language Studies leading to New Zealand Certificate of English Language (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, เมษายน 2021, มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Language Studies leading to New Zealand Certificate of English Language (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, เมษายน 2021, มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Language Studies leading to New Zealand Certificate of English Language (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, เมษายน 2021, มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Contemporary International Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Level 5 Tourism and Travel Studies

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Contemporary International Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma of Contemporary International Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

NZ$19,000.00 (฿ 404,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้