มี 6 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากInternational Travel College of New Zealand

newzealand

1877

13

Diploma in International Tourism and Travel Management (Level 5)

เข้าชม57ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$15,850.00 (314,041 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

IATA Foundation Diploma in Travel and Tourism

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

1 December 2020

NZ$2,600.00 (51,515 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Aviation (Level 3)

เข้าชม92ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Tourism and Travel (Level 3)

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 21 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 มิถุนายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

NZ$15,850.00 (314,041 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้