มี 4 หลักสูตรการเดินทางระดับจากInternational Travel College of New Zealand

newzealand

40

Diploma in International Tourism and Travel Management (Level 5)

เข้าชม47ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

NZ$15,850.00 (฿ 349,198) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Tourism and Travel (Level 3)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม 2022

NZ$8,400.00 (฿ 185,064) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 21 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021

NZ$8,900.00 (฿ 196,079) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

NZ$15,850.00 (฿ 349,198) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้