มี 2 หลักสูตรการเดินทางระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากInternational Travel College of New Zealand

newzealand

1231

5

New Zealand Certificate in Tourism with a strand in Tourism and Travel (Level 3)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 21 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ศึกษาที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินิวซีแลนด์ (ITC) ที่ได้รับรางวัลมากมาย เพื่อเปิดสู่โลกของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • ได้รับรางวัล New Zealand Tourism Award มากมาย
  • หลักสูตรของ ITC สร้างทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรม
  • ลงพื้นที่พร้อมสำรวจวัฒนธรรมในพื้นที่น่าดึงดูด
  • บัณฑิตจาก ITC เป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มนายจ้าง