มี 3 หลักสูตรการเดินทางระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากInternational Travel College of New Zealand

newzealand

1500

10

Diploma in International Tourism and Travel Management (Level 5)

เข้าชม52ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$15,850.00 (฿ 322,866) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

IATA Foundation Diploma in Travel and Tourism

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

1 December 2020

NZ$2,600.00 (฿ 52,962) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 สิงหาคม 2020

NZ$15,850.00 (฿ 322,866) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้