หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ International Travel College of New Zealand นิวซีแลนด์

null

898

4

Diploma in International Tourism and Travel Management (Level 5)

เข้าชม40ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, มีนาคม 2020

NZ$13,975.00 (292,065 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Tourism (Level 5)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มีนาคม 2020

NZ$15,850.00 (331,251 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ศึกษาที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินิวซีแลนด์ (ITC) ที่ได้รับรางวัลมากมาย เพื่อเปิดสู่โลกของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • ได้รับรางวัล New Zealand Tourism Award มากมาย
  • หลักสูตรของ ITC สร้างทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรม
  • ลงพื้นที่พร้อมสำรวจวัฒนธรรมในพื้นที่น่าดึงดูด
  • บัณฑิตจาก ITC เป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มนายจ้าง