เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Media Design School

newzealand

1808

18

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

เข้าชม131ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

เข้าชม114ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Media Design - Graphic Design

เข้าชม124ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Media Design - Interactive Design

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Media Design - Motion Design

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Software Engineering - Artificial Intelligence

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Software Engineering - Game Programming

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Digital Creativity Foundation Programme

เข้าชม25ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,866.00 (฿ 540,947) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Creative Advertising

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Creative Technologies

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 687,528) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Design

เข้าชม131ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 พฤษภาคม 2021, 9 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 5 พฤศจิกายน 2021

NZ$31,821.00 (฿ 721,255) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Certificate in Design

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 พฤษภาคม 2021, 9 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 5 พฤศจิกายน 2021

NZ$15,910.00 (฿ 360,616) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Media Design School

Media Design School ผลิตบัณฑิตที่มีโอกาสได้งานสูงและมีความพร้อมในการทำงานด้วยหลักสูตรที่ตลาดต้องการและดำเนินการสอนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบสตูดิโอ

  • สถาบันสอนการออกแบบดิจิทัลที่ได้รางวัลมากที่สุดของนิวซีแลนด์
  • สถาบันสอนอนิเมชั่นอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์และระดับท็อป 10 ของโลก
  • นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
  • มีทางเลือกการเรียนทางออนไลน์