เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 5 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากMedia Design School

newzealand

1677

19

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

เข้าชม92ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$29,450.00 (฿ 618,306) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Media Design - Graphic Design

เข้าชม87ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

NZ$29,450.00 (฿ 618,306) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Design

เข้าชม99ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 ตุลาคม 2020, 29 มกราคม 2021, 26 มีนาคม 2021, 21 พฤษภาคม 2021, 9 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 5 พฤศจิกายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Diploma in Design

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 ตุลาคม 2020, 29 มกราคม 2021, 26 มีนาคม 2021, 21 พฤษภาคม 2021, 9 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 5 พฤศจิกายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Certificate in Design

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 30 ตุลาคม 2020, 29 มกราคม 2021, 26 มีนาคม 2021, 21 พฤษภาคม 2021, 9 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 5 พฤศจิกายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Media Design School ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการจ้างงาน เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับการทำงานจริง

  • สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์
  • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Laureate Education
  • นักศึกษาได้รับความรู้จากเนื้อหาวิชาที่ยอดเยี่ยม
  • บัณฑิตได้รับการจ้างงานสูงถึง 93%