เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 4 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากMedia Design School

newzealand

1600

15

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

เข้าชม90ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

NZ$29,450.00 (฿ 610,157) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Design

เข้าชม94ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 กันยายน 2020, 30 ตุลาคม 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Certificate in Design

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 กันยายน 2020, 30 ตุลาคม 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Postgraduate Diploma in Design

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 กันยายน 2020, 30 ตุลาคม 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Media Design School ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการจ้างงาน เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับการทำงานจริง

  • สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์
  • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Laureate Education
  • นักศึกษาได้รับความรู้จากเนื้อหาวิชาที่ยอดเยี่ยม
  • บัณฑิตได้รับการจ้างงานสูงถึง 93%