มี 3 หลักสูตรมัลติมีเดีย (การออกแบบ)ระดับจากMedia Design School

newzealand

1422

13

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

เข้าชม94ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 672,628) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma of Creative Advertising

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$30,333.00 (฿ 672,628) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Creative Technologies

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$30,333.00 (฿ 672,628) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Media Design School

Media Design School ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการจ้างงาน เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับการทำงานจริง

  • สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์
  • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Laureate Education
  • นักศึกษาได้รับความรู้จากเนื้อหาวิชาที่ยอดเยี่ยม
  • บัณฑิตได้รับการจ้างงานสูงถึง 93%