ทั้งหมดที่ NZMA นิวซีแลนด์

null

209

Certificate in Cookery - Level 4

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (392,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Pharmacy Technician (Level 5)

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 60 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Applied Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (392,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Applied Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Cookery (Level 5)

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$19,500.00 (392,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม15ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (392,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 2 มีนาคม 2020, 30 มีนาคม 2020

NZ$19,500.00 (392,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้