มี 1 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNZMA

newzealand

168

Diploma in Applied Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$20,500.00 (403,292 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้