มี 1 หลักสูตรการจัดการระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากNZMA

newzealand

136

Diploma in Applied Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$20,500.00 (407,353 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้