ทั้งหมดที่ New Zealand School of Education นิวซีแลนด์

null

231

Diploma in Community Healthcare and Support (Level 7)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 24 กันยายน 2020

NZ$18,500.00 (370,816 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 11 พฤษภาคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Business - Level 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 เมษายน 2020, 16 ตุลาคม 2020

NZ$18,000.00 (360,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Business Level 5

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 22 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

NZ$18,000.00 (360,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in IT Software Development - Level 6

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (390,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in IT Technical Support - Level 5

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 16 มีนาคม 2020

NZ$18,000.00 (360,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma In Networking - Level 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 ตุลาคม 2020

NZ$18,000.00 (360,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้