มี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNew Zealand School of Education

newzealand

291

NZ Certificate in Information Technology (Level 5)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Certificate in IT Essentials Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้