มี 1 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากNew Zealand School of Education

newzealand

230

Diploma in Community Healthcare and Support (Level 7)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$18,500.00 (370,816 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้