เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ New Zealand Tertiary College

newzealand

181

1

Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$24,000.00 (฿ 537,158) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$24,000.00 (฿ 537,158) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education) Upgrade

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$24,000.00 (฿ 537,158) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Teaching (Early Childhood Education)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.33 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$31,000.00 (฿ 693,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Early Childhood Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

NZ$40,000.00 (฿ 895,264) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Education (Early Childhood Education)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

NZ$26,000.00 (฿ 581,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Advanced Support) (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 8 มิถุนายน 2021, 21 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Level 2)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 8 มิถุนายน 2021, 21 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing - Health Assistance Strand (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 8 มิถุนายน 2021, 21 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Early Childhood Education and Care (Level 5)

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$21,500.00 (฿ 481,204) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Early Childhood Education and Care (Level 6)

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$21,500.00 (฿ 481,204) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Certificate in Education (Leadership and Management)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้