มี 3 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ระดับจากNew Zealand Tertiary College

newzealand

17

Certificate in Dementia Care (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 มกราคม 2020, 1 มีนาคม 2020, 20 มีนาคม 2020, 2 เมษายน 2020, 23 เมษายน 2020, 21 พฤษภาคม 2020, 25 มิถุนายน 2020, 23 กรกฎาคม 2020, 21 สิงหาคม 2020, 24 กันยายน 2020, 22 ตุลาคม 2020, 26 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Early Childhood Education and Care (Level 5)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$20,000.00 (402,336 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Early Childhood Education and Care (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - Weekly

NZ$20,000.00 (402,336 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้