เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ The Culinary Collective

newzealand

217

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 6 กันยายน 2021

NZ$19,500.00 (฿ 441,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3) with strands in Cafe Service and F ...

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021

NZ$11,000.00 (฿ 249,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

NZ$19,500.00 (฿ 441,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,500.00 (฿ 441,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 441,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Certificate in Food and Beverage Service (Level 4) (Restaurant Service)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 16 มิถุนายน 2021, 15 พฤศจิกายน 2021

NZ$11,000.00 (฿ 249,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Cookery (Advanced) (Level 5) (Cookery Strand)

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$19,500.00 (฿ 441,987) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Cookery (Advanced) (Level 5) (Patisserie Strand)

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

NZ$20,950.00 (฿ 474,853) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้