มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับจากTechtorium - New Zealand Institute of Information Technology

newzealand

22

New Zealand Diploma in Information Systems (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Software Development (Level 6)

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Systems Administration (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้