เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ New Zealand College of Massage

newzealand

60

Certificate in Study and Career Preparation for Massage (Level 4)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Clinical Massage Therapy (Level 6)

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Wellness and Relaxation Massage (Level 5)

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้