มี 2 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากNew Zealand College of Massage

newzealand

68

Diploma in Clinical Massage Therapy (Level 6)

เข้าชม13ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,000.00 (382,993 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Wellness and Relaxation Massage (Level 5)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 WEEKS INCLUDING 6 WEEKS OF HOLIDAY

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$19,000.00 (382,993 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้