เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Whitecliffe

newzealand

306

2

Bachelor of Applied Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

NZ$18,000.00 (฿ 407,988) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts - Fashion + Sustainability

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$27,000.00 (฿ 611,982) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts - Fine Arts

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$27,000.00 (฿ 611,982) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts - Graphic Design

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$27,000.00 (฿ 611,982) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts - Photo Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$27,000.00 (฿ 611,982) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Apparel + Fashion Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,200.00 (฿ 412,521) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Apparel + Fashion Technology – Patternmaking

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,200.00 (฿ 412,521) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in IT Essentials

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Apparel + Fashion Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,460.00 (฿ 418,414) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in IT Technical Support

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

NZ$18,000.00 (฿ 407,988) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Networking

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

NZ$18,000.00 (฿ 407,988) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้