มี 10 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

10241

41

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

เข้าชม756ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$27,000.00 (581,564 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

เข้าชม158ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$27,000.00 (581,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

เข้าชม187ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$27,000.00 (581,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

เข้าชม122ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$27,000.00 (581,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม114ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

เข้าชม72ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Fashion Technology (Level 3)

เข้าชม15ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Pattern Design (Level 4)

เข้าชม33ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

เข้าชม25ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Arts Management (Level 9)

เข้าชม130ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 YEARS LOW RESIDENCY (YEAR 1 IS THE PG DIP ARTS MANAGEMENT)

เริ่มเรียน - เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019, กันยายน 2019

NZ$27,000.00 (581,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Whitecliffe เป็นศิลปินและนักออกแบบที่มีแนวคิดและทักษะทางเทคนิคที่สามารถสื่อสารมุมมองของตนเองผ่านทางผลงานสร้างสรรค์

  • สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบเฉพาะด้านที่ได้รับรางวัล
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นภาคปฏิบัติ
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัวและ/หรือสตูดิโอ
  • 80% ของนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรและได้คะแนนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย