มี 7 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

6580

24

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

เข้าชม530ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

NZ$27,000.00 (612,114 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

เข้าชม105ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

NZ$27,000.00 (612,114 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

เข้าชม134ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

NZ$27,000.00 (612,114 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

เข้าชม78ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

NZ$27,000.00 (612,114 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม87ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 weeks

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

เข้าชม49ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 weeks

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Arts Management (Level 9)

เข้าชม89ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 Years Low Residency (Year 1 is the PG Dip Arts Management)

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019, เมษายน 2019

NZ$27,000.00 (612,114 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Whitecliffe เป็นศิลปินและนักออกแบบที่มีแนวคิดและทักษะทางเทคนิคที่สามารถสื่อสารมุมมองของตนเองผ่านทางผลงานสร้างสรรค์

  • สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบเฉพาะด้านที่ได้รับรางวัล
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นภาคปฏิบัติ
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัวและ/หรือสตูดิโอ
  • 80% ของนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรและได้คะแนนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย