มี 3 หลักสูตรศิลปะระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

newzealand

9780

36

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

เข้าชม166ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

NZ$27,000.00 (548,624 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

เข้าชม124ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

NZ$27,000.00 (548,624 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม114ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้