มี 2 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

newzealand

9780

36

Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม114ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

เข้าชม71ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้