มี 2 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

8917

37

Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม108ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

เข้าชม69ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Whitecliffe เป็นศิลปินและนักออกแบบที่มีแนวคิดและทักษะทางเทคนิคที่สามารถสื่อสารมุมมองของตนเองผ่านทางผลงานสร้างสรรค์

  • สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบเฉพาะด้านที่ได้รับรางวัล
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นภาคปฏิบัติ
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัวและ/หรือสตูดิโอ
  • 80% ของนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรและได้คะแนนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย