มี 4 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากWhitecliffe College of Arts and Design

newzealand

8797

33

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

เข้าชม791ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

NZ$27,000.00 (560,164 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Fashion Technology (Level 3)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Pattern Design (Level 4)

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้