หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Whitecliffe College of Arts and Design นิวซีแลนด์

null

10280

38

Certificate in Pattern Design (Level 4)

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้