หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Whitecliffe College of Arts and Design นิวซีแลนด์

7412

29

Certificate in Pattern Design (Level 4)

เข้าชม5ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Whitecliffe เป็นศิลปินและนักออกแบบที่มีแนวคิดและทักษะทางเทคนิคที่สามารถสื่อสารมุมมองของตนเองผ่านทางผลงานสร้างสรรค์

  • สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบเฉพาะด้านที่ได้รับรางวัล
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นภาคปฏิบัติ
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัวและ/หรือสตูดิโอ
  • 80% ของนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรและได้คะแนนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย