ทั้งหมดที่ New Zealand Institute of Sport นิวซีแลนด์

null

96

1

New Zealand Certificate in Exercise (Level 4)

เข้าชม88ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021, 8 กุมภาพันธ์ 2021, 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021

NZ$10,500.00 (฿ 223,337) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Sport, Recreation, and Exercise (Multi-Sector) (Level 6)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

NZ$20,950.00 (฿ 445,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Sport, Recreation, and Performance (Multi-Sector) (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

NZ$20,950.00 (฿ 445,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้