มี 2 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากNew Zealand Institute of Sport

newzealand

134

2

New Zealand Diploma in Sport, Recreation, and Exercise (Multi-Sector) (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 WEEKS (NOT INCLUDING HOLIDAYS)

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Sport, Recreation, and Exercise (Multi-Sector) (Level 6)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 WEEKS (NOT INCLUDING HOLIDAYS)

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้