เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

299

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accounting (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM16,675.00 (฿ 134,140) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

RM18,200.00 (฿ 146,408) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) English with Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM17,933.33 (฿ 144,263) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Banking and Finance (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,233.33 (฿ 146,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM16,675.00 (฿ 134,140) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 147,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 147,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in International Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 147,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,400.00 (฿ 148,017) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,400.00 (฿ 148,017) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 147,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Commerce (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

RM18,900.00 (฿ 152,039) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้