ทั้งหมดที่ Tunku Abdul Rahman University College มาเลเซีย

null

280

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accounting (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM15,400.00 (฿ 114,043) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,766.66 (฿ 124,164) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) English with Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,533.33 (฿ 122,436) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Banking and Finance (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,800.00 (฿ 124,411) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,900.00 (฿ 125,151) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,900.00 (฿ 125,151) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in International Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,900.00 (฿ 125,151) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,966.66 (฿ 125,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,966.66 (฿ 125,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM16,900.00 (฿ 125,151) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Commerce (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM17,433.33 (฿ 129,101) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Honours) in Advertising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021

RM17,100.00 (฿ 126,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้