มี 4 หลักสูตรการเงิน / การบัญชี (ทั่วไป)ระดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

227

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Finance (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,100.00 (฿ 135,571) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Banking and Finance

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

RM15,250.00 (฿ 114,224) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Finance and Investment

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

RM15,400.00 (฿ 115,348) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

RM30,400.00 (฿ 227,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้