มี 6 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

228

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Business (Honours) in International Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 139,793) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Administration (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM18,333.33 (฿ 139,793) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

RM15,400.00 (฿ 117,427) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in International Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM15,250.00 (฿ 116,283) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Business

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

RM7,533.33 (฿ 57,442) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM16,700.00 (฿ 127,339) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้