มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ระดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

229

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM16,475.00 (฿ 124,602) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Mechatronics Engineering with Honours

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

RM16,475.00 (฿ 124,602) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Electronic Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Mechatronic Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้