มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา / การเคลื่อนไหวระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

317

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Doctor of Philosophy (PhD) (Sports Science)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

RM7,533.33 (฿ 55,286) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Sport Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

RM8,900.00 (฿ 65,316) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้